Panevėžio rajono vaikų globos namai Linkaučių kaime baigė gyvavimą. Juose gyvenę 28 vaikai įkurdinti trijuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose Piniavos, Vaivadų ir Miežiškių kaimuose. Čia jie gyvena šeimos modeliui artimoje aplinkoje, sudarytos palankesnės sąlygos ugdyti socialinius įgūdžius, savarankiškumą.

Gyvenamieji namai su sklypais ir priklausiniais priemiestinėse gyvenvietėse – Piniavoje ir Vaivaduose – nupirkti ir pritaikyti bendruomeniniams vaikų globos namams, įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Panevėžio rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra“.

Seniūnijos centre Miežiškiuose esantis vietos parapijai priklausantis pastatas suremontuotas pagal „Panevėžio rajono 2016–2023 vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“.

Vykdant institucinės globos pertvarką, vaikams sukurta gyvenimui šeimoje artima aplinka – jie turi savo kambarius, kuriuose gyvena po du, artimesniam bendravimui gali susirinkti į svetainę, kurioje yra televizorius, minkštasuoliai, laisvalaikiui skirti žaidimai, stalas.

Virtuvėse, aprūpintose reikiama buitine įranga, globotiniai gali pagal savo amžių ir galimybes patys gaminti maistą.

Piniavoje ir Vaivaduose šalia namų yra erdvūs kiemai žaidimams, sodai su vaismedžiais, pavėsinės, šiltnamiai, kur vaikai galės auginti daržoves. Palanki lauko aplinka žaidimams, kitoms laisvalaikio veikloms sudaryta ir Miežiškiuose.

Kiekvienuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose dirba po 6 darbuotojus, gyventi gali 6–8 vaikai. Prižiūrėdami mažiau globotinių nei masiniuose vaikų namuose darbuotojai gali jiems skirti daugiau dėmesio, pastebėti individualius vaiko poreikius, artimiau bendrauti.

Bendruomeninių vaikų globos namų steigimui Panevėžio rajone panaudotos Europos regioninės plėtros fondo, Europos žemės ūkio fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir Panevėžio rajono savivaldybės lėšos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybė yra tarp 10 savivaldybių, jau pertvarkiusių vaikų globos namus ir ilgalaikę globą teikiančių ne instituciniuose vaikų globos namuose.

Panevėžio rajono vaikų globos namai, kuriems buvo leista teikti ilgalaikę globą instituciniuose vaikų globos namuose iki 2023 metų gruodžio mėn. 31 d., reorganizuoti nelaukiant šio termino.


Savivaldybės informacija

image_print