Norint daryti minėtus darbus reikia laikytis norminio dokumento reikalavimų: Lietuvos Respublikos aplinkos ministo 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-05-01) – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0752156086b511e481c9c95e73113964/asr)

image_print