Detaliojo plano darbų organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius

Detaliojo plano iniciatorius – M. Č., G. Č.

Detaliojo plano rengėjas – UAB Polilinija, Jurbarko g. 2A, Kaunas. PV Justina Pliskauskienė, Architektė Indrė Satkutė, Tel. 8-686-66176,  el.p.: [email protected]

Planuojamos teritorijos dislokacija – Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Piniavos k., Pamiškės g. 9, kad. Nr. 6604/0004:149 Bernatonių k.v.

Detaliojo plano koregavimo tikslas – statinių statybos zonos ir ribos koregavimas žemės sklype Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Piniavos k., Pamiškės g. 9, kad. Nr. 6604/0004:149, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reikalavimų.

Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2022-07-12 iki 2022-07-25 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt;  Panevėžio rajono savivaldybės patalpose, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys; Panevėžio seniūnijos patalpose, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Jurbarko g. 2A, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176).

Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


Architektūros skyriaus informacija

image_print