Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas pastato – mokyklos unik nr. 4400-5945-8603 rekonstrukcijos, pastato – mokyklos unik. nr. 4400-5945-8625 kapitalinio remonto, abiejų pastatų paskirties keitimo iš mokslo į gyvenamąją paskirtį (trijų ir daugiau  butų (daugiabučių)) projektinių pasiūlymų Rožių g. 1, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav. visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Žemės sklypo adresas: Rožių g. 1, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav. kadastrinis Nr.6646/0002:575, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas- Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Numatoma vieno pastato – mokyklos unik nr. 4400-5945-8603 rekonstrukcija, modernizavimas ir paskirties keitimas iš mokslo į gyvenamąją paskirtį (trijų ir daugiau butų (daugiabučių)) ir vieno pastato – mokyklos unik. nr. 4400-5945-8625 kapitalinis remontas, modernizavimas ir paskirties keitimas iš mokslo į gyvenamąją paskirtį (trijų ir daugiau butų (daugiabučių)).

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas UAB „Detalus planas“, į.k. 302490417, adresas Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos r., projekto vadovė M. Raubienė, atestato nr. A1657, informaciją teikia architektė D. Daškevičienė tel. 867382022, el.p. [email protected].

Statytojas: MB „Panvalda“, buveinės adresas Tvenkinio g. 13, Berčiūnai, LT-38362 Panevėžio r., el.p. [email protected], tel. +37069997417

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: UAB „Detalus planas“, patalpose Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos r., 2023 04 10- 2023 04 25, darbo dienomis 9-16 val. iš anksto susitarus telefonu +37067382022 arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.panrs.lt skiltyje „Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai“. Visuomenės atstovai gali teikti klausimus ir pasiūlymus visais šiame pranešime nurodytais projektuotojo kontaktiniais duomenimis iki viešo susirinkimo dienos ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), el. pašto adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas įvyks 2023-04-25, 15.00 val. Panevėžio r. sav. antro aukšto foje, adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.


Architektūros skyriaus informacija

image_print