Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 str. 3 d., 28 str. 2 d., 5 d., 6 d., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis 318.4.5 p. 318.4.5.1 p. 318.4.5.2 p. ir 318.4.5.3 p. bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 p. informuojama, kad parengtas DETALIOJO PLANO „ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6677/0004:101, LAKŠTINGALŲ G. 3 VAIVADŲ K. PANEVĖŽIO (BUV. KARSAKIŠKIO) SEN. PANEVĖŽIO R. SAV. DETALUSIS PLANAS“ koregavimas.

Planavimo teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 6655/0004:101, Paliūniškio k.v.), adresu: Lakštingalų g. 3, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. Planuojamos teritorijos plotas: 0.2800 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. A-28 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., Lakštingalų g. 3 detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslas – koreguoti kitos paskirties žemės (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) sklypo detaliojo plano sprendinius, suformuojant išsiterpusį kitos paskirties laisvos valstybinės žemės sklypą, esantį tarp planuojamo žemės sklypo ir Lakštingalos gatvės, sujungiant jį su besiribojančiu kitos paskirties žemės sklypu (kadastro Nr. 6677/0004:101, Paliūniškio k.v., adresu: Lakštingalų g. 3, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.) ir padalijant naujai suformuotą žemės sklypą į atskirus žemės sklypus.

Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”).

Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius dėl teritorijų planavimo tvarka – supaprastinta.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, (8 45) 58 29 48, el. paštas: [email protected], svetainė: https://www.panrs.lt.

Planavimo iniciatorius  (pagal teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2018 m. sausio 29 d. sutartį Nr. (13.28)-S3-3) – Lyda DUDURIENĖ ir Augustas Henrikas DUDURIS, gyv.: (nuasmeninta), LT-38448 Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

Projekto rengėjas – V. Undzėno įmonė, Vasario 16-tosios g. 57-2, LT-35187 Panevėžys, tel. +370 686 03030, el. paštas: [email protected].

Su parengtomis teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) pataisomis susipažinti galima visuomenės informavimo priemonėse: Panevėžio rajono savivaldybės Architektūros skyriaus patalpų ir Panevėžio seniūnijos pastato (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) skelbimų lentoje (vestibiulyje) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), svetainė: http://www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-18-40). Viešinimo terminas 10 darbo dienų (nuo paskelbimo TPDRIS), t.y. 2021 m. kovo 3 d. – 2021 m. kovo 15 d. laikotarpiu..

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS iki viešinimo termino pabaigos.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

image_print