Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301 punktu informuojama, kad parengtas detaliojo plano „ŽEMĖS SKLYPŲ (6690/0009:432 IR 6690/0009:480) STANIŪNŲ K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. DETALUSIS PLANAS“ koregavimas.

Planavimo teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 6690/0009:601, Velžio k.v.), adresu: Panevėžio r. sav., Velžio sen. Staniunų k., Žirgyno g. 4. Planuojamos teritorijos plotas: 0.1090 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. A-471 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“.

Planavimo tikslas – suplanuotos teritorijos dalyje patikslinti žemės sklypo (kadastro Nr. 6690/0009:601, Velžio k.v.), adresu: Žirgyno g. 4, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., vadovaujantis TP įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 punktu: pakeisti nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir 318.3.6 punktu: statybos liniją bei susisiekimo komunikacijų išdėstymo principą, nekeičiant privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“.

Detaliojo plano rengiamo bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, (8 45) 58 29 48, el. paštas: [email protected], svetainė: http://www.panrs.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „TOP VALDA“, Audėjų g. 24, LT-35116 Panevėžys.

Projekto rengėjas – V. Undzėno įmonė, Vasario 16-tosios g. 57-2, LT-35187 Panevėžys, tel. +370 686 03030, el. paštas: [email protected]

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimu susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus skelbimų lentoje (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys) 10 darbo dienų laikotarpyje, t. y. 2022 m rugsėjo 9 – rugsėjo 23 diena darbo dienomis imtinai. Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešinimo termino pabaigos. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-12 11:40

image_print