Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301. punktu informuojama, kad parengtas “ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIU NR. 6604/0004:3 SKYNIMŲ K., PANEVĖŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV., DETALIOJO PLANO KEITIMAS”.

Planavimo teritorija – žemės sklypas (6604/0004:136 Benatonių k.v.) Skynimų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., plotas – 2.7281 ha.

Planavimo pagrindasPanevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-12 įsakymas „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Skynimų k., detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ Nr. A-285.

Planavimo tikslas – keisti žemės ūkio paskirties (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo detaliojo plano sprendinius padalijant žemės sklypą (kadastro Nr. 6604/0004:136 Bernatonių k. v.) į atskirus žemės sklypus, iš kurių naujai suformuotiems žemės sklypams žemės naudojimo paskirtis ir būdas keičiami į kitos paskirties žemę (naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”).

Detaliojo plano rengiamo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75 tinklalapis: www.panrs.lt, el. paštas: [email protected].

Planavimo iniciatoriai – atsižvelgiant į teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. (13.28)-S3-8, (2017-06-05) – D.K ir S.K. (fiziniai asmenys, duomenys neviešinami).

Projekto rengėjas – Artūras Survila (IDV pažyma Nr. (40.60G)-100-216), J.Tilvyčio g. 97A, Panevėžys, tel. 8 615 37438, el. paštas: [email protected].

Su parengto detaliojo plano keitimo sprendinių grafine medžiaga susipažinti galima Panevėžio seniūnijos buveinės patalpų, esančių Panevėžio rajono savivaldybės administracijos (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) I-jame aukšte informacijų lentoje (seniūnijos), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), tinklalapis: www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-17-280), 10 darbo dienų laikotarpyje, t.y. 2022 m. birželio 13 – birželio 27 (įskaitytinai) dienomis. Viešas svarstymas vyks 2022 m. birželio 28 dieną aukščiau paminėtos rajono savivaldybės II-ojo aukšto (kairės pusės) vestibiulyje. Svarstymo susirinkimo pradžia 16.00 val.

Motyvuotus pasiūlymus dėl parengto Projekto prašome teikti raštu planavimo organizatoriui, ar plano rengėjui, ar valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS, tinklalapis: www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-17-280) iki viešinimo termino (viešas svarstymas) pabaigos.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print