Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tarptautinio bendradarbiavimo grupės patarėjas Valdas Brėskis, tel. (+370) 660 44572, el. p. [email protected], Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius, tel. (+370) 684 18027, el. p. [email protected].

AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p. [email protected]. Kontaktinis asmuo – Projektų valdymo Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (mob. tel. +370 616 38252, el. p.: [email protected]). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
PAV dokumentų rengėjas: UAB „INFRAPLANAS“. Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kaunas, Įm. Kodas 160421745, tel. +37069888312, www.infraplanas.lt, [email protected].
PŪV pavadinimas: Projekto „Rail Baltica“ Panevėžio geležinkelių infrastruktūros priežiūros depas.
PŪV vieta: Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Naujamiesčio ir Upytės seniūnijos.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, [email protected], tel. +37068292653).
Su PAV ataskaita susipažinti galima: PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje: https://infraplanas.lt/informacija-apie-projekto-rail-baltica-panevezio-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziurosdepo-viesa-visuomenes-supazindinimo-su-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaita-pav/.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projektorail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziuros-depu-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturosvystymo-planas).
Papildomai su PAV ataskaita galima susipažinti Web GIS internetinėje erdvėje: https://byt.lt/Ji0W6.
Su eksponuojama popierine PAV ataskaita susipažinti galima nuo 2023-04-24-iki 2023-05-24 (imtinai) PAV dokumentų rengėjo buveinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kaunas, tel.+37069888312), Panevėžio rajono savivaldybės administracinėse patalpose (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, +370 45582928) darbo metu nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val.
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 2023-05-24 (imtinai) PAV dokumentų rengėjui raštu (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kaunas) arba el. paštu [email protected]. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks Panevėžio rajono savivaldybės administracinėse patalpose (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys) 2023 m. gegužės 24 dieną 17 val. ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, prisijungimas: https://us02web.zoom.us/j/82569114295


Architektūros skyriaus informacija

image_print