Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, parengus ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6640/0001:81, PANEVĖŽIO R. SAV., MIEŽIŠKIŲ SEN., DVARININKŲ K., PAKALNIŲ MIŠKE ,DETALIOJO PLANO, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-196 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo” 1 punktu, KEITIMO SPRENDINIUS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-21-623, informuojame, kad su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt , Architektūros skyriaus (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Miežiškių seniūnijos (Taikos g. 1, Miežiškiai, LT-37117 Panevėžio r. sav.) skelbimų lentose nuo 2022-04-08 iki 2022-04-22 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022-04-25, 12.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/88395049185?pwd=ZVF5UzBocWNtdFcxb3dzMHdLNWgrZz09

Jūsų patogumui esame parengę video instrukcijas, kaip prisijungti su Google Chrome naršykle arba įrenginiais, kurie turi Android operacinę sistemą:

https://www.youtube.com/watch?v=wv_PZ2NACmI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eC3HsMaU1GE&feature=youtu.be

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. A-584 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A-605 ,,Dėl žemės detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. savivaldybės interneto svetainėje ir Miežiškių seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75 el. paštas [email protected] , interneto svetainė www.panrs.lt

Planavimo iniciatorius – UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, Beržų g. 3, 36237 Panevėžys, tel. (8 45) 43 21 99.

Detaliojo plano rengėjas – Aurelija Čergelienė, individualios veiklos pažymos Nr. 1108275, adresas: Jaunimo g. 29, Dembavos k., LT-38176, Panevėžio r. sav., tel. 8 676 42727, [email protected]

Planuojama teritorija – apie 52,5 ha.

 Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos) žemės sklypų detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypų (kadastro Nr. 6640/0001:220, Nr. 6640/0001:221 ir Nr. 6640/0001:222, Miežiškių k. v., bei Nr. 6682/0002:658, Trakiškio k. v.) ribas ir patikslinant statybos zonas, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius. Papildomi planavimo uždaviniai – nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

 Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079, motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 582631, faksas (845) 582975, el. paštas [email protected] , [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Projekto vadovė Aurelija Čergelienė

image_print