Rengiamas ŽEMĖS SKLYPŲ (6644/0001:116, 6644/0001:529 ir 6644/0001:530) PAVIEŠEČIŲ K., PANEVĖŽIO R., PANEVĖŽIO SEN., DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-19-363. Susipažinti su viešinamais detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje (Vasario g.16-osios, Panevėžys), interneto svetainėje www.panrs.lt ir TPDRIS, nuo 2023-10-10 iki 2023-10-23 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023-10-24, 17.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/5085907561?pwd=WE52aS9PcDM1OWUvODkrR1pPUDQrZz09

Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys.

Planavimo iniciatorius: UAB “Šaldymo technologijos”.

Plano rengėjas: UAB „GA Projektai“ į.k.300008249, Siesrauto g.9, LT-37450 Panevėžys, tel. 8 687 82958, el. paštas: [email protected]

Planuojama teritorija – apie 1,3963 ha.

Planavimo pagrindas: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. A-234 „Dėl leidimo keisti detaliuosius planus“, 2019 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A-262 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., detaliųjų planų keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa, ir 2021 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 756 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A-262 „Dėl detaliųjų planų keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programos nauja redakcija.  

Planavimo tikslas –  keisti detaliaisiais planais suformuotų kitos paskirties žemės sklypų: kadastro Nr. 6644/0001:530, Molainių k. v., esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Nausodės g. 29 (naudojimo būdai – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; detaliuoju planu pakeičiant naudojimo būdus į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), ir kadastro Nr. 6644/0001:540, Molainių k. v., esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Nausodės g. 33 (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), detaliojo plano sprendinius sujungiant sklypus į vieną žemės sklypą su besiribojančiu kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos; detaliuoju planu pakeičiant naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas) žemės sklypu, kadastro Nr. 6644/0001:115, Molainių k. v., esančiu Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Nausodės g. 31, taip pat suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį Paviešečių k. tarp žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0001:115, Nr. 6644/0001:539, Nr. 6644/0001:530 ir Nr. 6644/0001:540, sujungti su besiribojančiais žemės sklypais suformuojant vieną kitos paskirties žemės sklypą nustatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas – bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimas Nr. 1079), motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas dėl detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba elektroniniu paštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print