Rengiamas ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 6613/0001:124 IR NR. 6613/0001:195, PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., DEMBAVOS K., PAJUOSČIO PL. 42, DETALIOJO PLANO, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimu T-195 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 4 punktu, KOREGAVIMAS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-22-101. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt, Architektūros skyriaus ir Velžio seniūnijos (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav.) skelbimų lentose nuo 2022-10-12 iki 2022-10-25 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022-10-26, 12.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/89145625550?pwd=K3BtUlg3RFB3WXBzRUNCSThwelhSQT09

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio  19 d. įsakymas Nr. A-763 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A-807 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, įsakymo pakeitimas 2022-05-24, Nr. A-347, patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75 el. paštas: [email protected], interneto svetainė www.panrs.lt

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (informacija neviešintina).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, el. paštas: [email protected] Nagrinėjamos / Planuojamos teritorijos plotas – 0,4300 / 0,2818 ha. Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuotų: kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0001:623, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 42A, ir kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0001:624, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 42B, detaliojo plano sprendinius keičiant žemės sklypų ribas ir plotus, suformuojant atskirus žemės sklypus, reikalingus esamiems pastatams eksploatuoti, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 582631, faksas (845) 582975, el. paštas: [email protected], [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print