Rengiamas ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 6646/0002:96 IR NR. 6646/0002:213, PANEVĖŽIO R. SAV., NAUJAMIESČIO SEN., BERČIŪNŲ K., DETALUSIS PLANAS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-22-147. Susipažinti su parengtais ir viešinamais detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt, Architektūros skyriaus (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir Naujamiesčio seniūnijos (S. Nėries g. 14, Naujamiesčio mstl., Panevėžio r. sav.) skelbimų lentose nuo 2023-03-16 iki 2023-03-29 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023-03-30, 12.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/88398229113?pwd=VWtGdlpleUJwR1gzbnc5WEFqNnlpQT09

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A-593 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A-818 ,,Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje).    

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6646/0002:96, Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Berčiūnų k., Pievų g. 6, ir kadastro Nr. 6646/0002:213 Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Berčiūnų k. Planuojamos teritorijos plotas – 0,5584 ha. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 1,5500 ha.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75 el. paštas: [email protected], interneto svetainė www.panrs.lt 

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (informacija neviešintina).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, el. paštas: [email protected]

Planavimo tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypą, kadastro Nr. 6646/0002:213, Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Berčiūnų k., į atskirus žemės sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, bei suformuoti kitos paskirties įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį  Berčiūnų k. tarp Pievų g. ir planuojamų žemės sklypų, sujungti su besiribojančiu kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypu, kadastro Nr. 6646/0002:96, Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Berčiūnų k., Pievų g. 6, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 582631, faksas (845) 582975, el. paštas: [email protected], [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print