Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, parengus ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6613/0004:262, PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., VELŽELIO K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-150 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės paskirties keitimo“ 4 punktu, KEITIMO SPRENDINIUS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-21-211, informuojame, kad su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Velžio seniūnijos skelbimų lentose (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav.) nuo 2022-01-11 iki 2022-01-24 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022-01-25, 12.00 val., Velžio seniūnijos patalpose. Jeigu dėl Covid-19 Lietuvos Respublikos teritorijoje būtų paskelbtas karantinas, viešas svarstymas vyktų nuotoliniu būdu aukščiau nurodytu laiku, prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/81819867948?pwd=aDRFKzAwblNralJwSjFGOXdUZGZjUT09

Jūsų patogumui esame parengę video instrukcijas, kaip prisijungti su Google Chrome naršykle arba įrenginiais, kurie turi Android operacinę sistemą:

https://www.youtube.com/watch?v=wv_PZ2NACmI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eC3HsMaU1GE&feature=youtu.be

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. A-80 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A-181 ,,Dėl žemės detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas buvo skelbtas Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2021 m. kovo 31 d.). Pasikeitus planavimo tikslams, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A-450 ,,Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A-181 ,,Dėl žemės detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programos nauja redakcija.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75 el. paštas [email protected] , interneto svetainė www.panrs.lt

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g.29, Dembavos k., LT-38176, Panevėžio r. sav., projekto vadovė – Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, [email protected]

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6613/0004:359, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., ir kadastro Nr. 6613/0004:360, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., Aušrinės g. 39. Planuojamos teritorijos plotas – 0,4561 ha.

Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuoto žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0004:359, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei sujungiant su besiribojančiu kitos paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 6613/0004:360, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., Aušrinės g. 39, ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 (Suvestinė redakcija nuo 2018-11-10)), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 582631, faksas (845) 582975, el. paštas [email protected] , [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Projekto vadovė Aurelija Čergelienė

image_print