Informuojame, kad pradedamas rengti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, koregavimas taisant techninę klaidą grafinėje dalyje.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“.

Planavimo organizatorius / planavimo iniciatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 45 58 29 48, faksas +370 45 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planuojama teritorija – apie 14,0000 ha.

Planavimo tikslai: ištaisyti klaidą grafinėje dalyje – sprendinių žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje – pažymėti intensyvaus užstatymo statybų plėtros zoną taip, kaip aprašyta Bendrojo plano aiškinamajame rašte, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., dalyje, ribojamoje Panevėžio m. sav. administracinėmis ribomis, J. Tilvyčio g. (krašto kelias Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys) Nr. 195) ir Beržyno g. (PAN-182).

Dėl informacijos galima kreiptis – raštu planavimo organizatoriui / planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 45 58 29 28, 58 26 31; faksas +370 45 58 29 75, el. paštas –[email protected]; [email protected].


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius

image_print