Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti  ,,Kitos paskirties (fermų) pastato keitimas į gamybos, Verslininkų g. 16, Barklainių I k., Ramygalos sen.,  Panevėžio r.,  projektas “

 1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: , Verslininkų g.16, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevežio r.,
 2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 7.8)
 3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita.
 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo.
 5. Statybos rūšis: Projektas.
 6. Statinio kategorija: Neypatingas
 7. Projektuotojas: R. Šuto individuali veikla, V. Kudirkos g. 1, Panevėžys, Lietuva, Nr. 843654, el. p. [email protected]; Tel.:+370 610 10 568
 8. Projekto vadovas: Jonas Morkūnas (atestato Nr. 38123), mob. tel.: 8618 17 798, el. p. [email protected];
 9. Statytojas: UAB ,,Rolfmeta“ įm. k. 303309503, Verslininkų g. 16, Barklainių I k., LT-35256 Panevėžio r.,Tel. 865575786
 10. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-03-19 Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai
 11. Informacija teikiama iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: 8 610 10 568 ir pateikus elektroninę užklausą adresu [email protected]
 12. Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2021-03-25 paštu: [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2021-03-25 d. 15:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo nuoroda:

Susirinkimo nuoroda:

Prisijunkite prie susitikimo savo kompiuteryje arba mobiliojoje programėlėje

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTczYzU2NDEtYzg3Yy00ODc0LWFiNDMtNzc2NTJjMDk5YmFh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224bb3a2c5-dc66-4295-b3fe-4b9076469d6c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a49fc040-f8fc-4015-949c-7b363ac2e2d1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c0c38981-18d4-4b30-87ec-c868dc7db10f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Projektuotojas R. Šutas

image_print