Informacija Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendinius

Planavimo organizatorius: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 20, LT-35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 54, el. paštas [email protected], www.panevezys.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Gitana Mineikienė, mob. 8 616 54100, el. paštas [email protected].

Planavimo pagrindas: Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. 1-164 „Dėl Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo“; Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. A-896 „Dėl Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo, pavedimo Teritorijų planavimo ir architektūros skyriui“ ir 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. A-822 „Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. A-896 „Dėl Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo, pavedimo Teritorijų planavimo ir architektūros skyriui“ pakeitimo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa ir jos pakeitimu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. S-RJ-27-20-527 ir Panevėžio miesto savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu: www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/architekturos-ir-urbanistikos-skyrius/teritoriju-planavimas-1985/administracijos-direktoriaus-isakymai.html. Planuojama teritorija – Panevėžio miesto savivaldybės teritorija (apie 5 014,39 ha). Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės, teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas; nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkytis nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

  • nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijas;
  • numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
  • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
  • numatyti (pagal poreikį) pagrįsta konkrečias vietas žemei paimti visuomenės poreikiams, suprojektuojant paimamus visuomenės poreikiams žemės sklypus ir (ar) po žemės sklypų dalių, reikalingų visuomenės poreikiams, atidalijimo ar padalijimo liekančius žemės sklypus;
  • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
  • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. A-896 patvirtintos Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos 12 p., strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nerengiamas.

Susipažinti su parengtais Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2023-02-03 iki 2023-02-17 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, kur TPD Nr. S-RJ-27-20-527.

Išsamesnė informacija teikiama: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius, Laisvės al. 20, LT-35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 12 31, el. paštas [email protected], www.panevezys.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, kur TPD Nr. S-RJ-27-20-527) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė teikdama pasiūlymus privalo nurodyti: vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

image_print