Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti Devynių vieno buto gyvenamųjų namų, Baužių g. 5, Dembavos k.,  Velžio sen., Panevėžio raj.,  supaprastintas statybos projektas projektiniai pasiūlymai.

Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Baužių g. 5, Dembavos k.,  Velžio sen., Panevėžio raj.

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6613/0001:374 Dembavos k.v.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:  kita;

Naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų;

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis : gyvenamosios (vieno buto);

Užstatymo tipas: vienbutis blokuotas užstatymas;

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio kategorija: nesudėtingi statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas – Zita Mankienė IVVP Nr. 470608 el.p.: [email protected]; tel.: 8 686 29226;

Architektas – Zita Mankienė; el.p.: [email protected]; tel.: 8 686 29226;

Statytojas – Automatikos sistemos, UAB

Su projektiniu pasiūlymu galima susipažinti:  iki 2023-04-24, adresu  A. Smetonos g. 1- 5, Panevėžys, darbo dienomis  900 -1700 val.; el.p.: [email protected]; Tel.: 8 686 29226;  arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje  www. panrs.lt skiltyje „Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai“. Visuomenės atstovai gali teikti klausimus ir pasiūlymus visais šiame pranešime nurodytais projektuotojo kontaktiniais duomenimis iki viešo susirinkimo dienos ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), el. pašto adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Svarstymo data: 2023-04-24 16 val. naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu (nuotoliniu būdu).

Prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/5129646019?pwd=Qb10LX4RHqqViir4w8jrEb8817axRD.1  

Meeting ID: 512 964 6019

Slaptažodis: archzita

Prisijungus dalyvių prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ar telefono Nr.), kad būtų galima įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą.


Architektūros skyriaus informacija

image_print