Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos pastato, Birutės a. 6, Krekenavos mstl., Panevėžio r., atnaujinimo (modernizavimo) projektas“.

Statinio adresas:  Birutės a. 6, Krekenavos mstl., Panevėžio r..

Žemės sklypas:

– pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;

– naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė.

Statybos rūšis:  paprastasis remontas.

Statinio kategorija:  neypatingas statinys.

Projektuotojas:  S. Matulis, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.710477, Nemuno g.72-32, Panevėžys, tel.: +370 601 11032, el. p.: [email protected].

Projekto vadovas:  Ž. Grakauskas.

Statytojas:  Panevėžio rajono savivaldybės administracija.

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje – www.panrs.lt arba projektuotojo buveinėje adresu Nemuno g. 72-32 Panevėžys, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val..

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinių pasiūlymų sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl rengiamo projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką adresu: Nemuno g.72-32, Panevėžys, arba elektroninio pašto adresu: [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą, pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus galima teikti iki  2022-04-12.

Viešo susirinkimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vestibiulis , Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. 

Viešo susirinkimo data ir laikas:  2022-04-12 nuo 15.30 val. iki 16.30 val.


Architektūros skyriaus informacija

image_print