Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti „Gyvenamųjų būstų prijungimo prie centralizuotų nuotekų ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone 2 pirkimo dalies supaprastintas statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai.

Statinio adresas: Dvaro g., Molainių k., Panevėžio raj. sav.; Paupio g., S. Nėries g., Nevėžio g., Naujamiestis, Panevėžio raj. sv.

Žemės sklypo unikalus Nr.: 6644-0002-0032; 6646-0004-0004; 6646-0004-0035; 4400-0962-4037; 4400-0943-4497; 4400-0943-4564; valstybinė žemė

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklai [9.3.], nuotekų tinklai [9.5.]

Statybos rūšys – naujo statinio statyba.

Statinių kategorija – nesudėtingieji statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Panevėžio ryšių statyba”, Paliūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys, El. p.: [email protected], Tel. 8-45 577474.

Projekto vadovas: Ričardas Pliuškys, kv. atest. Nr. 37013, el. p.: [email protected], mob. tel.: 8-698 80509.

Statytojas: UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kel. 13, LT-36111 Panevėžys, tel.: 8-45 586630, el. p.: [email protected].

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023-12-13 pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietūs 12.00-13.00 val.) adresu Paliūniškio g. 9, Panevėžys arba Panevėžio miesto savivaldybės internetinėje svetainėje – www.panrs.lt.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu ar elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks: 2023-12-13 15.00 val. naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu.

Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNjYWUzNjMtMTVjZC00ZTU4LWE0OTAtOWMwZTM3NjQzZTYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c27befb-1756-4b46-85cd-6a44bc1acb65%22%2c%22Oid%22%3a%22fedf051d-aaf6-4b1a-bf69-92411eb782c7%22%7d

Susitikimo ID: 384 849 762 533

Slaptasis kodas: TEjPic

Prisijungus dalyvių prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ar telefono Nr.), kad būtų galima įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą.


Architektūros skyriaus informacija

image_print