Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB PRATC didelių gabaritų atliekų surinkimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Beržytės g. 10, Garuckų k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.) veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Didelių gabaritų atliekų surinkimas ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, įmonės kodas – 300127004, Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys, el. p. [email protected], kontaktinis asmuo: Alvydas Stravinskas, tel. +370 610 23 775.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 621 66 746, el. p.: [email protected], www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2022 m. kovo 28 d. iki 2022 m. balandžio 12 d., Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.panrs.lt/poveikio-aplinkai-vertinimas/ ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2022 m. balandžio 12 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/84213964728.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2022 m. balandžio 12 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. [email protected].


Architektūros skyriaus informacija

image_print