Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 str. 3 d., 28 str. 2 d., 5 d., 6 d., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis 318.4.5 p. 318.4.5.1 p. 318.4.5.2 p. ir 318.4.5.3 p. bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 p., informuojama, kad parengtas detaliųjų planų „Žemės sklypo (6644/0002:406) Molainių k., Panevėžio r., detaliojo plano koregavimas“ .

Planavimo teritorija – kadastro Nr. 6644/0002:841 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32;  kadastro Nr. 6644/0002:843 Molainių k.v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32A; kadastro Nr. 6644/0002:842 Molainių k. v.,Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32B,kadastro Nr. 6644/0002:840 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32C; kadastro Nr. 6644/0002:844 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano sprendinius keičiant žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, sujungiant visus sklypus į vieną naują kitos paskirties žemės sklypą, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Bendras teritorijos plotas 1 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono administracijos direktoriaus 2020m kovo 18 d. Įsakymas Nr. A-189 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslas – sujungti sklypus 6644/0002:840; 6644/0002:841; 6644/0002:842; 6644/0002:843 ir 6644/0002:844 į vieną sklypą. Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios a. 27, LT-35185 Panevėžys, (8 45) 58 29 46, tinklalapis: www.panrs.lt, el. paštas:   [email protected]

Planavimo iniciatorius (pagal teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2020 m. liepos 31 d. sutartj Nr. REG149122) — E.G.

Projekto rengėjas – Raimundas Pilkauskas, J.Zikaro g. 41a , LT-35222 Panevėžys, tel. +370 671 77360, el. paštas: [email protected]

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimu susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos gyventojų priimamojo skelbimų lentoje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) 10 darbo dienų laikotarpyje, t.y. 2021 m. rugsėjo 6÷17 dienomis imtinai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), tinklalapis: www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-20-169).

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS iki viešinimo termino pabaigos.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Vodis Uzdėnas

image_print