Plano rengimo organizatorius – UAB „Karjerai“, įmonės kodas 147027966, registruota Laisvės a.1-8, Panevėžys, LT-35175, [email protected], direktorius Mindaugas Varanauskas.
Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, įm.k.121428749, Vaidevučio g.18, LT- 08402, Vilnius, tel.85-2318178, faks.85-2784455, el.p. [email protected], adresas internete: http://www.gjmagma.lt/.
Plano pavadinimas – Panevėžio rajono Virsnio smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas.
Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Panevėžio rajono savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas ir motyvai. Atrankos dėl SPAV būtinumo nustatymo vertinimo subjektai: Aplinkos apsaugos agentūra, bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius (iš kitų subjektų atsakymas negautas), pritarė pateiktam SPAV atrankos dokumentui ir nurodė, kad SPAV neprivalomas. Remdamasis SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais, bei kad iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, taip pat atsižvelgdamas į dokumentą išnagrinėjusių vertinimo subjektų išvadas, UAB „Karjerai“ direktorius priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentais, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos. Taip pat plano rengėjo, interneto svetainėje: www.gjmagma.lt/lt/viesinimas-header/spav-viesinimas. Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui arba plano rengėjui 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print