Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 9.3 punktu pateikiama informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Lakštingalų smėlio telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Planavimo organizatorius: UAB „Karjerai“, į. k. 147027966, Laisvės a. 1-8, LT-35175 Panevėžys, Tel. Nr. +370 68686065, el. paštas: [email protected]
Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, el. paštas: [email protected]
Plano pavadinimas: Panevėžio rajono Lakštingalų smėlio telkinio išteklių naudojimo planas
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų
Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Karjerai“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)


Architektūros skyriaus informacija

image_print