Informuojame apie parengtus SKLYPŲ APJUNGIMO, PERDALINIMO IR ŽEMĖS PASKIRTIES KEITIMO STATYBAI STANIŪNŲ K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMU NR. T-194 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO“, 3 PUNKTU (toliau – galiojantis detalusis planas) koregavimo sprendinius, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi

Planuojama teritorija: galiojančiu detaliuoju planu suplanuotas žemės sklypas Nr. 5, registruoto sklypo kadastro Nr. 6690/0009:395, Kirkūnų g. 5, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.,  plotas 0,1129 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 4 d., sprendimas Nr. T-194 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (informacija neviešintina).

Plano rengėjas – Aurelija Čergelienė, individualios veiklos pažymos Nr. 1108275, adresas: Jaunimo g. 29, Dembavos k., LT-38176, Panevėžio r. sav., tel. 8 676 42727, [email protected]

Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguoti statybos zoną ir statybos ribą žemės sklype, kadastro Nr. 6690/0009:395, Kirkūnų g. 5, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. Kiti detaliuoju planu nustatyti reglamentai, patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 4 d., sprendimu Nr. T-194 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, 3 punktu, nekeičiami ir yra galiojantys.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-11-27 iki 2023-12-08 (įskaitytinai) (10 darbo dienų) Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.panrs.lt), skiltyje Planavimo dokumentai / teritorijų planavimo skelbiami dokumentai / Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai → Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas → Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD → Panevėžio raj. → TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas; taip pat  (vieša ekspozicija) Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print