Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 98 punktu, bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau – Valstybės žemės fondas) direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. GĮ-229 „Dėl Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio seniūnijos Geležių, Sodelių kadastro vietovių Geležių miestelio, Lopinių, Geležių, Uoginių, Mažeikiškių, Pievoniškių, Prūselių, Rodūnėlės, Pikčių, Ničiūnų, Natiškių, Naujadvario, Tautvilų, Gudgalio, Užubalių II, Užubalių I, Mėlynių, Žiliškių I, Žiliškių II kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KP-15-1-07992 viešo svarstymo, tikrinimo ir derinimo procedūrų vykdymo“, informuojame apie Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio seniūnijos Geležių, Sodelių kadastro vietovių Geležių miestelio, Lopinių, Geležių, Uoginių, Mažeikiškių, Pievoniškių, Prūselių, Rodūnėlės, Pikčių, Ničiūnų, Natiškių, Naujadvario, Tautvilų, Gudgalio, Užubalių II, Užubalių I, Mėlynių, Žiliškių I, Žiliškių II kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KP-15-1-07992 (toliau – Projektas) sprendinių viešinimą (viešą ekspoziciją, viešą svarstymą), kuris vyks nuo 2018 m. birželio 18 d. iki 2018 m. liepos 16 d. (imtinai).

Projekto organizatorius: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. p. [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. p. [email protected].

Projekto rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29A, 76300 Šiauliai, grupės vadovė Giedrė Šimkutė, tel.: (8 41) 523 601, 8 698 73 892, el. p.: [email protected], [email protected].

Vieša ekspozicija. Projekto sprendiniai (tekstinė ir grafinė dalys) bus viešai eksponuojami nuo 2018 m. birželio 18 d. iki 2018 m. liepos 16 d. (imtinai) Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Karsakiškio seniūnijoje (Lėvens g. 16, Karsakiškio k., 38462 Panevėžio r. sav.) (kreiptis į vyr. raštvedę Janiną Lapienienę), Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje, 215 kabinete (Respublikos g. 63, 35159 Panevėžys) ir Valstybės žemės fondo internetiniame puslapyje adresu http://www.vzf.lt bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriuje (Respublikos g. 38, 35173 Panevėžys) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) adresu http://www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje – ZKOP-32926.

Kviečiame visuomenę dalyvauti Projekto viešo svarstymo, kuris įvyks 2018 m. liepos 16 d. 10 val. Geležių miestelio laisvalaikio salėje (Parko g. 2, Geležių mstl., Panevėžio r. sav.), su visuomene procese ir susipažinti su parengtais Projekto sprendiniais.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus, pastabas bei pretenzijas dėl parengto Projekto galima pareikšti Projekto organizatoriui ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos raštu popierine forma, elektroniniu paštu ir (ar) per ŽPDRIS visą projekto rengimo laikotarpį iki Projekto viešo svarstymo pabaigos šiame skelbime nurodytais adresais.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-19 17:14

image_print