Vadovaudamiesi Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Dėl Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu, teikiame informaciją apie parengtą Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio seniūnijos Geležių, Sodelių kadastro vietovių Geležių miestelio, Lopinių, Geležių, Uoginių, Mažeikiškių, Pievoniškių, Prūselių, Rodūnėlės, Pikčių, Ničiūnų, Natiškių, Naujadvario, Tautvilų, Gudgalio, Užubalių II, Užubalių I, Mėlynių, Žiliškių I, Žiliškių II kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KP-15-1-07992-PR001 (toliau – Projektas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą.

PROJEKTO ORGANIZATORIUS: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas), Konstitucijos pr. 23-401, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 614 77 892, el. paštas [email protected], interneto tinklalapio adresas http://www.vzf.lt/.

PROJEKTO RENGĖJAS: uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29A, 76300 Šiauliai, tel. (8 41) 423 603, el. paštas [email protected], interneto tinklalapio adresas https://www.siauliuhidroprojektas.lt/.

PROJEKTO PAVADINIMAS: Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio seniūnijos Geležių, Sodelių kadastro vietovių Geležių miestelio, Lopinių, Geležių, Uoginių, Mažeikiškių, Pievoniškių, Prūselių, Rodūnėlės, Pikčių, Ničiūnų, Natiškių, Naujadvario, Tautvilų, Gudgalio, Užubalių II, Užubalių I, Mėlynių, Žiliškių I, Žiliškių II kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KP-15-1-07992-PR001.

Projekto TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: suformuoti racionalaus dydžio ir formos žemės ūkio bei miškų ūkio paskirties žemės sklypus; padidinti žemės ūkio valdas ir pagerinti jų glaustumą; sumažinti atstumus tarp žemės sklypų žemės ūkio valdoje; sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą; nustatyti teisės aktų reglamentuojamus žemės naudojimo apribojimus; pagerinti teritorijos rekreacinius ir kaimo turizmo išteklius; įgyvendinti kitus žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos politikos tikslus.

PRIIMTAS SPRENDIMAS: atsižvelgdamas į vertinimo subjektų pateiktas išvadas ir vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, Valstybės žemės fondo direktorius 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. GĮ-356 „Dėl Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio seniūnijos Geležių, Sodelių kadastro vietovių Geležių miestelio, Lopinių, Geležių, Uoginių, Mažeikiškių, Pievoniškių, Prūselių, Rodūnėlės, Pikčių, Ničiūnų, Natiškių, Naujadvario, Tautvilų, Gudgalio, Užubalių II, Užubalių I, Mėlynių, Žiliškių I, Žiliškių II kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KP-15-1-07992-PR001 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą neatlikti Projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir SPAV atrankos dokumentu galima Valstybės žemės fonde, Konstitucijos pr. 23-408, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 614 77 892, el. paštas [email protected], ir (arba) interneto svetainėje http://www.vzf.lt/zemes-konsolidacija/skelbimai/.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-15 23:00

image_print