Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304961519, Subačiaus g. 1-1, 01302 Vilnius, tel. +37065788187, el. paštas [email protected].

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas [email protected], internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. [email protected]

Spausdinta Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023 m. liepos 31 d. iki rugpjūčio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis Panevėžio raj. Miežiškių seniūnijos patalpose (adresu Taikos g. 1, tel. +37045578462), Anykščių raj. sav. Troškūnų seniūnijos patalpose (adresu Vytauto g. 2, Troškūnai, tel. 8 381 56 389) ir Traupio seniūnijos patalpose (Nevėžio g. 9, Traupis, tel. 8 381 77 535).

Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  http://ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Vieši supažindinimai su Ataskaita įvyks:

  • 2023 m. rugpjūčio 30 d. 17:00 val. Panevėžio r. sav. administracijos patalpose esančioje 227 salėje (adresu Vasario 16-osios g. 27, tel. 8 45 582946) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/BwatCYQt arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje;
  • 2023 m. rugpjūčio 31 d. 17:00 val. Anykščių rajono savivaldybės patalpose III aukšte esančioje 304 salėje (adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, tel. 8 381 58035) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/owatVURs arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje.

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu [email protected] arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.


Architektūros skyriaus informacija

image_print