Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Sunly Land, UAB, Vilniaus g. 28-1, Vilnius, www.sunly.ee/lt/ ,+370 6852 1249, [email protected] .

PAV dokumentų rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108 Vilnius, https://nomineconsult.com/lt/, +37052107210,  [email protected].

PŪV pavadinimas ir vieta: Sunly Land, UAB, iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos seniūnijoje. Vieta – Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., Žibartonių k.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Panevėžio rajono savivaldybės administracija; Kėdainių rajono savivaldybės administracija; Radviliškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 682) 92653, el. paštas [email protected].

Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo 2022.05.29. Nuoroda į PAV ataskaitą: https://nomineconsult.com/wp-content/uploads/2023/05/POVEIKIO-APLINKAI-VERTINIMO-ATASKAITA-IKI-51-VEJO-ELEKTRINIU-PARKAS-PANEVEZIO-R.-SAV.-KREKENAVOS-SEN..pdf

PAV popierinė ataskaita eksponuojama: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, darbo dienomis 9:00-17:00, +37052107210; Krekenavos seniūnijos patalpose (I a., pavaduotojo kabinete, Birutės g. 6, Krekenava), pirmadienį-ketvirtadienį 8:00-17:00 val., penktadienį 08:00-15:45 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45 val.), tel. +370 45 593213.

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai) teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, kuris vyks 2023-06-26 17:10, PAV dokumentų rengėjui raštu (Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT-01108 Vilnius) arba el. paštu [email protected].

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks hibridiniu būdu:

2023-06-26 17:10 Krekenavos kultūros centro patalpose (I aukštas., Birutės a. 1, Krekenavos mstl., Panevėžio r.,) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQxMjI0NTYtODRkMi00OTlmLThjMTYtMzMwYzExM2JkMWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246a6261a-37c5-408c-8854-88dcae0e6831%22%2c%22Oid%22%3a%22e95761e4-b746-4796-bceb-76252aad1959%22%7d


Architektūros skyriaus informacija

image_print