1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Kasa group”, Nevėžio g. 1D, Berniūnų k., Panevėžio r., tel. +370-652-95636, el. paštas – [email protected].
  2. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 2318178, el. paštas [email protected], int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.
  3. PŪV pavadinimas ir vieta: Išteklių gavyba Nevėžninkų smėlio telkinio šiaurinėje dalyje, esančioje Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Nevėžninkų k., žemės skl. kadastriniai Nr. 6644/0003:603, 6644/0003:604, 6644/0003:605, 6644/0003:606, 6644/0003:607, 6644/0003:608 ir laisvo valstybinio fondo žemė.
  4. PAV subjektai: Kultūros paveldo departamento prie KM Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius (Respublikos g. 38, Panevėžys, tel. +370-45-581780, el. paštas [email protected]), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, Panevėžys, tel. +370-707- 69696, el. paštas [email protected]), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas (Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. +370-45-461081, el. paštas [email protected]), Panevėžio rajono savivaldybės administracija (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370-45-582946, el. paštas [email protected]), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370-5-2723284, el. paštas [email protected]).
  5. PAV programą tvirtina ir sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. paštas [email protected]).
  6. Pasiūlymus dėl PAV programos (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, PAV dokumentų rengėjui, PŪV organizatoriui 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo.

       7.Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo programą: https://www.gjmagma.lt/index.php/lt/viesinimas/pav-viesinimas

  1. Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Jeigu Agentūra priims sprendimą, kad veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, PŪV galės būti vykdoma. Priėmus sprendimą, kad PŪV neatitinka teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, PŪV negalės būti vykdoma ir įstatymuose įtvirtinti leidimai negalės būti išduodami.

Architektūros skyriaus informacija

image_print