Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja apie parengtą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-380 „Dėl „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“, 5.3.1 ir 10.2.1 papunkčius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektą (toliau – Nutarimo Projektas).

Planavimo tikslai:

  • valstybinės reikšmės magistralinio kelio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

 Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/), kontaktiniai asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius (tel. +370 684 18027, el. p. [email protected]) ir patarėjas Darius Sriubas (tel. +370 660 31979 , el. p. [email protected]).

Pastaba. Susipažinti su Nutarimo projekto dokumentais ir pasiūlymus teikti dėl planavimo tikslų galima 10 darbo dienų nuo Nutarimo projekto paskelbimo. Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8d131480637711eea182def3ac5c11d6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=bce498a6-6127-4740-bd58-fe5d3845b22a) ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (nuoroda:  Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas | Susisiekimo ministerija (lrv.lt)).

Taip pat susipažinti su parengtu Nutarimo projektu galima Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje, Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje, Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje, ir seniūnijų, kurių teritorijoms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos informacija

image_print