Informuojame, kad, vadovaujantis Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo stočių apsaugos zonų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-76, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui pateiktas tvirtinti Panevėžio rajono Ramygalos miesto, Naujamiesčio miestelio, Uliūnų kaimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB „Aukštaitijos vandenys“, adresas: Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys, tel. +370 45 586630, el. p.: [email protected], interneto svetainės adresas: www.avandenys.lt.

Plano rengėjas – UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel. +370 5 273 3385, el. p. [email protected].

Susipažinti su Planu galima UAB „Aukštaitijos vandenys“ tinklapyje: https://www.avandenys.lt/naujienos/informacija-apie-tinklu-apsaugos-zonu-planus/


Architektūros skyriaus informacija

image_print