Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu“ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. [email protected], interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. [email protected].

Plano rengėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. [email protected],  interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo projekto vadovė Asta Anikėnienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2020, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus  2014  m.  balandžio  17  d.  įsakymu  Nr.  1P-(1.3.)-151),  tel. +370 614 32520, el.p.  [email protected].

Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Atamis“ 2022 m. sausio 3 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 553093(3)/AT-22T-1872.

Plano objektas – magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Gegužinės DSS), kurio unikalus Nr. 4198-5034-8010 (statybos pabaigos metai 1985; rekonstravimo pabaigos metai 2021); magistralinio dujotiekio vamzdynas, (atšaka į Miežiškių DSS), kurio unikalus Nr. 4198-7038-5013 (statybos pabaigos metai 1987); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4199-8018-9010 (statybos pabaigos metai 1990; rekonstravimo pabaigos metai 2019); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Panevėžio DSS), kurio unikalus Nr. 4199-8020-1011 (statybos pabaigos metai 1970, rekonstravimo pabaigos metai 2015); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Panevėžio DSS (lupingas)), kurio unikalus Nr. 4199-8021-9019 (statybos pabaigos metai 1972); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Panevėžio dujų kompresorių stotį), kurio unikalus Nr. 4199-8022-0018 (statybos pabaigos metai 1974, rekonstravimo pabaigos metai 2022); aukšto slėgio dujotiekis, kurio unikalus Nr. 4400-0477-5693 (statybos pabaigos metai 2004, rekonstravimo pabaigos metai 2006); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-1011-5564 (statybos pabaigos metai 2006); magistralinio dujotiekio vamzdynas Ivacevičiai – Vilnius – Ryga, kurio unikalus Nr. 4400-2258-2636 (statybos pabaigos metai 1962; rekonstravimo pabaigos metai 2021); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-3154-8376 (statybos pabaigos metai 1964; rekonstravimo pabaigos metai 2021); magistralinio dujotiekio vamzdynas Vilnius – Panevėžys – Ryga, kurio unikalus Nr. 4400-4035-6690 (statybos pabaigos metai 1986; rekonstravimo pabaigos metai 2021); magistralinio dujotiekio vamzdynas Panevėžys – Šiauliai II gija, kurio unikalus Nr. 4400-4390-1879 (statybos pabaigos metai 1997; rekonstravimo pabaigos metai 2018); magistralinio dujotiekio vamzdynas techninė jungtis Panevėžio DKS-MD Panevėžys – Šiauliai, kurio unikalus Nr. 4400-5605-2776 (statybos pabaigos metai 1975); Gegužinės DSS, kurio unikalus Nr. 6698-5023-9016 (statybos pabaigos metai 1985; rekonstravimo pabaigos metai 2013); Panevėžio DKS, kurio unikalus Nr. 6697-4005-2018 (statybos pabaigos metai 1974); Panevėžio DSS II, kurio unikalus Nr. 4400-0996-7755 (statybos pabaigos metai 2006); Panevėžio DSS I, kurio unikalus Nr. 4400-3916-7129 (eksploatavimo pradžios metai 1987); Piniavos DSS, kurio unikalus Nr. 4400-0477-8785 (statybos pabaigos metai 2004); Raguvos DSS, kurio unikalus Nr. 6699-0019-1012 (statybos pabaigos metai 1990; rekonstravimo pabaigos metai 2012); naujai įrengiamos (projektinės) kontrolės matavimų kolonėlės (magistralinių dujotiekių elektrocheminės apsaugos nuo korozijos sistemos rekonstravimo projektas (projekto Nr. 2011-47) 2012 metai. Ruožas Nr.8. magistralinis dujotiekis Panevėžys – Vilnius ir magistralinis dujotiekis Ivacevičiai – Vilnius – Ryga su atšakomis – naujai įrengiamos (projektinės) 33 kontrolės matavimų kolonėlės; magistralinio dujotiekio jungties tarp atšakos į Panevėžio dujų kompresorių stotį Maksvytiškių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. ir magistralinio dujotiekio Panevėžys-Šiauliai II gija Panevėžio r. sav., rekonstravimo projektas 2021 m. liepos mėn. 26 d. SLD Nr. LRS-54-210726-00031; magistralinio dujotiekio Panevėžys – Šiauliai II gija uždarymo įtaiso 3M Petrauskynės k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav. pakeitimo ir prijungimo prie SCADA rekonstravimo projektas 2020-09-09. Parengimo metai 2021 m. birželio mėn. 10 d. SLD Nr. LRS-54-210610-00022; magistralinio dujotiekio atšakos į Panevėžio DSS uždarymo įtaisų Nr. 1, 2, 6, 7 Tutiškių k., Karsakiškių sen. Panevėžio r. sav. pakeitimo ir prijungimo prie SCADA rekonstravimo projektas 2020-09-08. Parengimo metai 2021 m. liepos 26 d. SLD Nr. LRS-54-210726-00032; magistralinio dujotiekio atšakoje į demontuotą Miežiškių DSS uždarymo įtaiso 1-I (4J) Miežiškių mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. pakeitimo ir prijungimo prie SCADA rekonstravimo projektas 2020-09-07. Parengimo metai 2021 m. birželio m. 10 d. SLD Nr. LRS-54-210610-00021; magistralinio dujotiekio techninės jungties Panevėžio DKS-MD Panevėžys – Šiauliai, uždarymo įtaiso Nr. 2K Stalilioninės k. Paįstrio sen., Panevėžio r. sav. pakeitimo ir prijungimo prie SCADA rekonstravimo projektas 2020-09-16. Parengimo metai 2021 m. birželio mėn. 26 d. SLD Nr. LRS-54-210726-00033; kita susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos)).

Plano tikslas – parengti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir Susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/skelbimai/682


Eleonora Grablevskienė, Teritorijų planavimo padalinio vadovė

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-22 10:33

image_print