Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus žemės sklypų, kadastro Nr. 6626/0003:177, Nr. 6626/0003:182 ir Nr. 6626/0003:375, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., Malūno g., detaliojo plano sprendinius, TPD Nr. K-VT-66-22-139

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (informacija neviešintina).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. +370 676 42727, el. paštas [email protected]

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A-49 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A-54 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Karsakiškio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planuojama teritorija – pertvarkomi žemės sklypai: kadastro Nr. 6626/0003:177, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., Malūno g. 5, kadastro Nr. 6626/0003:182, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., ir kadastro Nr. 6626/0003: 375, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k. Planuojamos teritorijos plotas – apie 1,2300 ha.

Planavimo tikslas – laisvoje valstybinėje žemėje suformuoti sklypą (sklypus), reikalingą (reikalingus) inžinerinei infrastruktūrai įrengti; atidalyti kitos paskirties (naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos) žemės sklypą, kadastro Nr. 6626/0003: 177, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., Malūno g. 5, tarp bendraturčių pakeičiant naujai suformuotų žemės sklypų žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas; vieną atidalytą žemės sklypą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 6626/0003:375, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., kitą atidalytą žemės sklypą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 6626/0003:182, Karsakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k., pakeitus pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei, jei būtina, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

          Susipažinti su sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.panrs.lt/administracine-informacija-planavimo-dokumentai-teritoriju-planavimo-dokumentai-detalieji-planai/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Panevėžio raj. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).


Architektūros skyriaus informacija

 

image_print