Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus „Žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0004:188, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Senamiesčio k., detaliojo plano koregavimas keičiant žemės sklypo naudojimo būdą“ detaliojo plano sprendinius pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktas pastabas.

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. 8-45-582948, interneto svetainės adresas: www.panrs.lt, el. paštas: [email protected].

Detaliojo plano rengėjas – D. Naruševičienės įmonė, įmonės kodas 148210949, Staniūnų g. 53, LT-36141 Panevėžys, tel. 8-698-80499, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 9 d. potvarkis Nr. M-416 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“.

Planavimo teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6604/0004:227, Bernatonių k.v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Senamiesčio k., Beržų g. 33. Planuojamos teritorijos plotas – 0.2356 ha. Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 0.3000 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo, kadastro  Nr. 6604/0004:227, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Senamiesčio k., Beržų g. 33, detaliojo plano sprendinius keičiant žemės naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo papildomi uždaviniai – nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Papildomi reglamentai – statinių statybos zona, riba ir linija bei įvažiavimai į sklypą/ išvažiavimai iš jo.


Architektūros skyriaus informacija

image_print