Pirmąjį 2023-iųjų metų mėnesį baigėsi dvejus metus trukusios Panevėžio rajono savivaldybės administracijos kartu su partneriais – Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro–dailės galerija ir Voss kultūros mokyklos iš Norvegijos Karalystės įgyvendinto projekto „Voss modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione“ veiklos.

15 pirmojo projekto etapo dalyvių, patys tapę mentoriais, į antrąjį projekto etapą pakvietė po du naujus įvairių sričių jaunuosius muzikantus, panorusius išbandyti jėgas kaip būsimuosius muzikinių meno kolektyvų vadovus ar dirigentus. Vadovaujami trijų Voss modelio ekspertų iš Norvegijos – Oddvar Nøstdal, Bjørn Breistein ir Russell Gray, muzikantai, intensyviai dalyvaudami tiesioginių ir nuotolinių mokymų cikle, sukūrė dvi koncertines programas.

Ekspertai dalijosi savo žiniomis muzikos kūrinių nagrinėjimo specifikos, repeticijų, koncertų valdymo bei dirigavimo technikos, neverbalinės komunikacijos, muzikinio kolektyvo mentaliteto formavimo, ansamblio įgūdžių tobulinimo ir kitose srityse. Išskirtinis dėmesys skirtas savybių, kuriomis turi pasižymėti geras muzikinio meno kolektyvo vadovas, tobulinimui, kvėpavimo technikoms, dalyviai vykdė skirtas užduotis, jas filmavo ir analizavo drauge su ekspertais. Individualių konsultacijų metu išskirtinis dėmesys skirtas kiekvieno iš dalyvių asmeniniam tobulėjimui, padedant jam atskleisti ir išlaisvinti savo unikalų muzikalumą bei vadybinius gebėjimus.

Kontaktinių veiklų metu vyko intensyvios koncertinių programų kūrinių repeticijos, kitų dalyvių dirigavimo stebėjimas bei gebėjimų analizuoti savo darbą vystymas. Kartu tobulėjo ir jaunieji muzikantai – naudojama repeticijų technika prisidėjo prie kolektyvo produktyvumo didinimo, muzikinio kolektyvo bendrumo jausmo ugdymo.

Siekiant regione gyvenantiems žmonėms sudaryti sąlygas mėgautis aukšto lygio kultūrinėmis paslaugomis, projekto dalyviai kėlė kompetencijas gilindamiesi ir į Lietuvos ekspertų skleidžiamą patirtį vadovų emocinių poreikių komunikacijos, skaitmeninės rinkodaros srityse, mokėsi skaityti partitūras, dirbti su kompiuterinėmis muzikos programomis, organizuoti profesionalius koncertus bei renginius, susipažino su baltų genčių kostiumais, jų rekonstrukcija bei dėvėjimu.

Sukurtos koncertinės programos pristatytos plačiajai visuomenei Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčioje, Pasvalio kultūros centre, Ramygalos kultūros centre, Biržų pilies rūmuose ir Panevėžio miesto dailės galerijoje. Diriguojant projekto dalyviams, programose skambėjo Lietuvos, Skandinavijos ir Europos kompozitorių kūriniai. Prie šių koncertinių programų vykdymo aktyviai prisidėjo Panevėžio rajono Šilagalio, Miežiškių ir Ramygalos kultūros centrai, Pasvalio kultūros centras su Pajiešmenių skyriumi, Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Panevėžio miesto dailės galerija, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos specialistai.

Kaip teigia Voss modelio ekspertai, drauge vykdomos veiklos kuria Lietuvos muzikinių meno kolektyvų ateitį, kelia esamų vadovų lygį ir atranda naujus, ambicingus muzikos talentus, o projekto vadovas Remigijus Vilys, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas, tikisi, kad intensyvios ir įvairiapusės projekto užduotys padrąsino dalyvius sudaryti tokį mikroklimatą, kuris ne tik skatintų muzikantus priimti kūrybinius iššūkius, bet kartu kurtų atvirą, palaikančią bei tausojančią aplinką sau ir muzikinio kolektyvo nariams.

Projekto partneriai sutarė, jog būtinai ieškos galimybių tęsti užsimezgusius produktyvius dviejų šalių kultūrinius ryšius, vystydami šio projekto veiklų tęstinumą, stengdamiesi gilinti įgytas patirtis bei kurti naujus kūrybinius produktus.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūra“. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai – Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.


Informaciją parengė Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Miglė Bražėnienė

 

image_print