Įgyvendindami Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamą jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektą „Vis budžiu“, skautai prisiminė žodžio „budėk“ prasmę. Tai labai prasmingas pasisveikinimas, jis įpareigoja kiekvieną skautą būti budrų ir pasiruošusį klausyti ir padėti kitiems. Pirmasis projekto etapas buvo skirtas  kompetencijoms tobulinti. Buvo organizuotos dvi mokymų dienos supažindinti dalyvius su komandos formavimo, projektų planavimo ir vykdymo, lyderystės, biudžeto (finansų) valdymo klausimais ir skautiško metodo veiklomis. Įgytus įgūdžius dalyviai turėjo galimybę pademonstruoti kito etapo metu.

Antrasis projekto etapas buvo skirtas „gerųjų darbelių“ atlikimui. Vienas skautiškų principų yra „gerieji darbeliai“ – tai darbai, gražinantys bendruomenę, už kuriuos nėra atsilyginama, o pagrindinis skautiškas ugdymosi metodas – mokymasis darant (angl. Learning by doing). Rajono seniūnijos padėjo skautams išsirinkti vienišos senolės namelį Panevėžio r. Paįstrio seniūnijoje, skautai pagelbėjo  sunkiai besiverčiančiai senolei, atlikdami nesunkius remonto darbus jos namuose, tvarkė nepriklausomybės kovotojų kapus, organizavo veiklas Tiltagalių, Trakiškio, Eriškių ir Paįstrio bendruomenių vaikams.

image_print