Linkaučių bendruomenės nariai visada daug dėmesio skyrė gyvenvietės aplinkai. Puoselėdami jos grožį, kiekvienais metais organizuodavome įvairias talkas. Tai medelių bei gėlių sodinimas, vejų šienavimas, lapų grėbimas ir kt. Prieš porą metų įsigijome gyvenvietės centre esantį apleistą 0,76 ha žemės sklypą. Padedant vietos ūkininkams, sklypas buvo sutvarkytas: išvežti buvusio pastato griuvėsiai, išlyginta žemė, užsėta veja, įrengtas gėlynas. Po talkų norėdavosi pabendrauti, išgerti arbatos. Tam neturėjome patalpų, todėl bendraudavome lauke.

Šiais metais paruošėme ir pateikėme Nacionalinei mokėjimų agentūrai projektą pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. Projekte numatėme įsigytame sklype įrengti pavėsinę (vasaros estradą) su stalu ir suolais. Projekto įgyvendinimui NMA prie ŽŪM skyrė 4 490,00 eurų. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir Panevėžio rajono savivaldybė, skirdama 1 565,00 eurų paramą.

Įrengtoje pavėsinėje galėsime susitikti pabendrauti, švenčių proga pasikviesti meno kolektyvų. Tai bus bendravimo vieta ir jaunimui, ir vaikams. Artimiausiuose planuose numatome toje aikštėje pasodinti eglę, prie kurios susitiktume per Kalėdas ir sutiktume Naujuosius metus.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems įgyvendinant projektą, tvarkant bei puoselėjant gyvenvietės aplinką.


Bendruomenės valdybos pirmininkas Albinas Kisielis

image_print