Šiandien, birželio 14 d., Šilų miestelio Švč. Jėzaus Vardo bažnyčios šventoriuje paminėta Gedulo ir vilties diena „Kur tas dulkėtas traukinys“.

Prie koplytstulpio, skirto trėmimų aukoms atminti, renginį pradėjome Tautiška giesme. Prisimindami šį skaudų mūsų Tėvynės kančių etapą, prie kryžiaus  dėjome gėles  ir degėme žvakes kaip mūsų gyvosios atminties ženklą, kaip mūsų pagarbą ir ištikimybę praeičiai.

 Šilų parapijai šis laikotarpis buvo labai skaudus. Nuo sovietinių okupantų nukentėjo daug gyventojų. Šeimos kaip medžiai  buvo raunamos su šaknimis iš Lietuvos žemės, kad nebeturėtų ryšių su Tėvyne.

Tačiau net šaltame Sibiro gulage skambėjo maldos ir lietuviškos dainos. Tėvynės ilgesys padėjo išgyventi badą, šaltį ir pažeminimą.

Prisiminimais apie sovietų teroro sukeltus skaudžius išgyvenimus tremtyje ir jų neužgesintą laisvės viltį pasidalino šilaiviai Aldona ir Petras Vanagai.

Praeitis gyva ne tik mūsų atmintyje, bet ir poezijoje bei dainose. Šilų krašto šviesuolis Petras Vanagas skaitė eiles. Šilų universalaus daugiafunkcio centro (UDC) senjorų ansamblis „Sidabro šarma“(meno vadovė Rima Žudienė) atliko Šilų krašto dainas.

Šilų bendruomenė renginio dalyvius vaišino gaiviaisiais gėrimais ir saldumynais.


Šilų UDC vadovė Audronė Antanaitienė

Šilų bibliotekininkė Vitalija Žvirblienė

Audronės Antanaitienės nuotraukos

image_print