Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „Gardino g. PAN-181, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. statybos projektas ‘‘ projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinio statybvietės adresas
  Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Gardino g.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
  Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Gardino g. (PAN-181))
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
  Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. nr.: 865058002.
 4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius)
  Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: [email protected]; tel. nr.: 865058002.
 5. Statytojas
  Panevėžio rajono savivaldybė, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys; el. paštas: [email protected]; tel. (8 45) 58 29 4.
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
  Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.panrs.lt).
 7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  Iki 2021-08-12 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 865058002, paštu UAB „URBAN LINE“, adresu  Liepkalnio g. 85, LT-02120, el. paštu [email protected], bei viešojo susirinkimo metu.
 8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
  Viešasis susirinkimas įvyks 2021-08-12 d. 17:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas tiesiogiai nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje, prisijungiant per šią nuorodą:
  https://bit.ly/3BxnJyp

Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas

image_print