2022 metų lapkričio 10-12 dienomis Slovakijos sostinėje Bratislavoje vyko programos „eTwinning“ tarptautinis seminaras „Virtualaus bendradarbiavimo įgūdžių įgijimas darželyje“ (angl. Getting the skills for virtual collaboration in kindergarten), orientuotas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus. Seminare dalyvavo mokytojai iš Lietuvos, Norvegijos, Bulgarijos, Rumunijos, Švedijos, Slovakijos, Bosnijos ir Hercogovinos, Slovėnijos, Maltos, Kipro, Italijos, Moldovos, Ispanijos, Kroatijos, Vokietijos, Vengrijos, Turkijos, Belgijos, Čekijos Respublikos. Dalyviams iš Lietuvos buvo skirtos 2 vietos. Džiugu, kad Panevėžio rajono Piniavos mokyklos – darželio ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojos, Simonos Lindinienės pateikta paraiška atitiko  Švietimo mainų paramos fondo konkurso kandidatui keliamus reikalavimus. Simona Lindinienė buvo atrinkta  dalyvauti tarptautiniame seminare ir turėjo galimybę susitikti su „eTwinning“ programos pedagogais iš kitų Europos šalių, įgyti žinių apie virtualų bendradarbiavimą, susirasti projektų partnerių ir suplanuoti naują „eTwinning“ projektą.

Pirmoji seminaro diena buvo skirta dalyvių susipažinimui ir gerosios patirties sklaidai. Dalyviai bendravo ir skirstėsi į grupes pagal juos vienijančią temą būsimo projekto kūrimui. Diskutuodami apie būsimą projektą grupės nariai turėjo susipažinti, prisistatyti, papasakoti apie savo atvykimo tikslą bei kokia tema jie norėtų kurti projektą. Vyko. Po grupių prisistatymų seminaro vadovė apibendrino visų grupių prisistatymą pabrėždama atvykusių mokytojų įvairovę. Buvo aptartos galimos „eTwinning“ projektų temos ir jų tikslai.

Antroji seminaro diena buvo skirta  informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) naudojimo įgūdžių tobulinimams, mokymuisi dirbti su nauja Europos mokyklų švietimo platforma siekiant sukurti gerą „eTwinning“ projektą. Seminare buvo pasakojama kaip teisingai užsiregistruoti dalyviui ir kaip užregistruoti sugalvotą projektą. Dalyviai visą eigą išbandė patys. Lektoriai savo pranešimuose   pasakojo apie psichologines savybes, kurias padeda formuoti dalyvavimas programos „eTwinning“ projektuose – mokinių laisva, nevaržoma kūryba bei noras bendrauti ir bendradarbiauti tiek savo komandoje, tiek ir su kitos šalies moksleiviais.

Trečiąją seminaro dieną renginio dalyviai toliau aktyviai kūrė projektus ir temas bendriems projektams, dirbo būsimųjų „eTwinning“ projektų tarptautinėse darbo grupėse, dalinosi darbo patirtimi, teikė pasiūlymus projektų rengimui, baigę planuoti ir kurti projektus – pristatė juos visiems seminaro dalyviams.

Panevėžio rajono Piniavos mokyklos – darželio mokytoja Simona Lindinienė kartu su Kroatijos, Norvegijos, Kipro, Bosnijos ir Hercogovinos ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo įstaigų  mokytojais parengė projekto „ Our heritage for sustainable future“ planą. Projektas jau įregistruotas ir patvirtintas atnaujintoje eTwinning platformoje ir bus įgyvendinamas 2022 metų gruodžio – 2023 metų gegužės mėnesiais.

Seminaras baigėsi padėkos žodžiais renginio organizatoriams, atsisveikinimu ir dalyvių pažymėjimų įteikimu.

Dalyvavimas seminare padėjo dalyviams tobulėti ir suteikė mokymo procesui naujų galimybių. Seminaro metu mokytojai vizualiai pamatė kaip vykdomi projektai, įgijo praktinės informacijos, ir užmezgė kontaktus bendriems projektams ateityje vykdyti.

 

image_print