Ėriškių kaimo bendruomenė baigė vykdyti Panevėžio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą, kuri iš dalies buvo finansuota savivaldybės biudžeto lėšomis. Kad visa suplanuota programa būtų sėkmingai įvykdyta, prisidėjo kaimo bendruomenė bei patys programos dalyviai. Programos pavadinimas – „Ėriškių kaimo bendruomenės narių krašto pažinimo skatinimas”. Trukmė – 3 dienos, apimtis – 18 kontaktinių valandų. Joje dalyvavo 15 žmonių grupė: dirbantieji, pensininkai, neįgalieji.

Dalyviai aplankė istorinius, religinius, kultūrinius, gamtinius krašto objektus. Pradėjome nuo savo rajono. Aplankėme Krekenavos seniūniją: mažąją Lietuvos baziliką, Švenčiuliškių kapinaites, Rapolo akmenį, Rupūžėno būrio partizanų žemines. Regioninio parko lankytojų centre dalyvavome programoje „Pojūčiai gamtoje”. O pas svetinguosius duonos kepėjus Audronę ir Albiną Kisielius Radviliškių kaime minkėme tešlą, formavome kepalėlius, sužinojome daug duonos gerbimo papročių. Laukdami, kol mūsų duonelės iškeps, apžiūrėjome skulptūras „Duonos kelias”.

Antroji išvyka buvo į Radviliškio rajoną. Aplankėme 3 dvarus. Sužinojome ne tik jų istorijas, architektūrinius stilius. Burbiškio dvare mus supažindino su dvaro kultūros tradicijomis, kaip jos dabar tęsiamos. Be galo graži dvaro aplinka, daug mažosios architektūros darbų. Baisogalos dvaras labai įspūdingas ne tik didybe, bet ir vidaus grožiu. Bajorai Komarai, dvaro savininkai, pavyzdingai tvarkė ūkį, buvo atviri naujovėms. Pakiršinio dvaras vėl kitoks. Jis kurį laiką priklausė iš Naudvario (Panevėžio r.) kilusiam tiltų statytojui Stanislovui Kerbedžiui. Pakiršinyje dalyvavome edukacinėje žvakių liejimo programoje. Kaip neužsukti į Šeduvą. Mus domino žydų gyvenimas: buitis, bendravimas su vietiniais gyventojais, jų likimas, laidojimo apeigos. Dabar prieš žydų kapines kyla pasaulinio dėmesio žadanti sulaukti kultūros įstaiga – muziejus „Dingęs štetlas”. Muziejus atspindės paprastų žydų daugiau nei 600 metų gyvenimo istoriją Lietuvoje.

Trečioji krašto pažinimo išvyka organizuota į Kauną. Dalyvavome edukacinėje pažintinėje programoje „Bajorų reikalai mieste”. Tapome garsių Lietuvos bajorų palikuonimis, gavome po maišelį grašių ir keliavome po Senamiestį. Gidas pasakojo apie žymiausius objektus, jų istorijas, o mes turėjome atsakyti į klausimus. Jei teisingai atsakei, užsidirbai grašių, jei ne – turi atiduoti. Labai norėjome susipažinti su kunigų seminarija. Maloniai nudžiugino pačių seminaristų išpuoselėtas kiemas, vidaus patalpos. Gidas mums papasakojo apie klierikų dienos režimą, jų pareigas. Šv. Jurgio bažnyčioje klierikai mokosi atlikti bažnytines apeigas. Parodė gyvenamuosius kambarius, valgomąjį. Botanikos sode patekome į augalų karaliją. Gidė supažindino su sodo istorija, didžiausia Lietuvoje oranžerija, unikaliomis augalų kolekcijomis, rožynu. Dabar labai žydi jurginai ir rožės. Žavėjo dar nematytų augalų lapai, žiedai ir skleidžiamas aromatas. Oras buvo puikus, žmonių ir žiedų sode pilna, labai romantiška aplinka. Todėl sode aptarėme visas programos veiklas: kur buvome ir ką matėme, išgirdome pirmą kartą; kas patiko labiausiai; ar norėtų dalyvauti programoje ir kitais metais.

Dalyviai praturtino savo bendrąsias kompetencijas naujomis krašto istorijos, kultūros, gamtos žiniomis bei patirtimis. Patys dalyvavo aktyviose veiklose: keliavo, pamatė, išgirdo, pajuto, dirbo, diskutavo. Didino savivertę, žingeidumą. Programos tikslas pasiektas, uždaviniai įgyvendinti.


Ėriškių kaimo bendruomenės tarybos narė Birutė Grabauskienė

Nuotraukos Linos Kutkaitienės

image_print