2021–2022 m. m. Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija dalyvaus programos „Erasmus+” 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekte „Ateities mokslas su IKT”.

Projekto tikslas – ugdyti mokytojų įgūdžius naudotis skaitmeninio ugdymo priemonėmis, sudaryti turtingą edukacinę aplinką internetinėms pamokoms, naudoti daugiau technologinių priemonių pamokų veikloje, pereiti prie technologinės medžiagos kūrimo virtualioje erdvėje iš mokymo tradiciniu būdu bei gebėti kurti internetines pamokas naudojant kuo įvairesnius žiniatinklio įrankius patraukiant mokinių dėmesį.

            Kurso metu mokytojai:

a) Susipažins su žiniatinklio įrankiais, kuriuos gali naudoti virtualiose ir kontaktinėse pamokose;

b) Gebės technologines priemones susieti su mokymo programa;

c) Pritaikys klasės valdymo įgūdžius virtualioje aplinkoje.

Laukiami rezultatai:

  1. Mokytojai pagerins žinias/įgūdžius apie skaitmeninį ugdymą.
  2. Gebėjimas valdyti nuotolinio mokymo aplinką.
  3. Planuos hibridinių pamokų įgyvendinimą.
  4. Pamokos taps patrauklesnės ir padidės mokinių motyvacija.
  5. Mokymosi virtualioje aplinkoje stebėjimas ir vertinimas.
  6. Mobiliųjų įrenginių integravimas į pamoką.
  7. Efektyviau ir saugiau naudos technologijas.
  8. Užtikrins mokymosi tęstinumą virtualiose erdvėse.
  9. Bendradarbiavimas ir keitimasis idėjomis su kolegomis iš Europos.

 Programos „Erasmus+” 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekte „Ateities mokslas su IKT” mokytojai dalyvaus mokymuose Turkijoje ir Čekijoje.


Projekto koordinatorė Judita Saltonienė

 

image_print