Spartūs klimato pokyčiai nepaprastai keičia mūsų ekosistemą ir gyvenimą. Visuotinis atšilimas gali atrodyti neišvengiamas, tačiau dar yra laiko padaryti poveikį jaunosios kartos mąstysenai, todėl turime imtis veiksmų ir išmokti šviesti kitus apie tvarų gyvenimą. Siekdamos šio tikslo, Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ pedagogės parašė ERASMUS+ projektą „Žalia ateitis“, kuris finansuotas Europos Sąjungos lėšomis. Mokytojos gavo puikią galimybę dalyvauti mokymuose „Professional development course Sustainability ir Education – Introducing Greem and Eco Lifestyles“, kurie vyko 2023-09-16/22 d. Kroatijoje, Splito miete. Pirmosios į šiuos mokymus vyko: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Ramutė Adomavičė ir Živilė Taločkienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Baltrušaitienė.

Šie mokymai buvo skirti mokytojams ir švietimo darbuotojams, norintiems tobulėti aplinkosaugos ir ekologiško švietimo srityje. Kurso metu dalyvės susipažino su klimato kaitos  problemomis, su kuriomis susiduria mūsų pasaulis, ir sužinojo, kaip pritaikyti darnaus vystymosi principus savo mokymo praktikoje. Kadangi kursai vyko gražiame Viduržemio jūros mieste – Splite, tai buvo neįkainojama patirtis nagrinėjant šio regiono biologinės įvairovės svarbą. Kartu su lydinčia lektore dalyvės tyrinėjo miesto apylinkes ir iš pirmų lūpų išgirdo apie daugybę vietinės gamtos grožybių, daugiausia dėmesio skiriant ekologiškam gyvenimo būdui, taip pat metodams, įkvepiantiems jaunus žmones padėti įveikti aplinkos krizę. Mokymai vyko ne tik vidaus, bet ir lauko erdvėse, todėl bendradarbiavimas bei keitimasis  asmenine patirtimi su kolegomis iš visos Europos buvo dar įdomesnis ir naudingesnis.

 „Professional development course Sustainability ir Education – Introducing Greem and Eco Lifestyles“ mokymų tikslas – tvarios mąstysenos ugdymas ir diegimas mūsų  daželyje. Projekto mokymų metu  įgytos patirtys, kolegų sėkmės istorijos, pavyzdžiai, padės efektyviai  įgyvendinti įstaigos strateginius planus – kaip produktyviai išnaudoti erdves žaliajam ugdymui, formuoti tvarios mąstysenos lavinimą įstaigoje ir  įtraukti vaikus į realias veiklas tvarumo klausimų sprendimui.


Mokytoja metodininkė Ž. Taločkienė

Mokytoja metodininkė R. Adomavičė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Baltrušaitienė

 

image_print