Pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės. Nuo šiol paramą galės gauti visi ekologiškai ūkininkaujantys pareiškėjai, atitinkantys ekologinei žemės ūkio gamybai keliamus reikalavimus: tiek jau įvykdę įsipareigojimus pagal šią priemonę, tiek naujai į ekologinį ūkininkavimą įsitraukę žemdirbiai.

Keičiasi ir prisiimamų naujų įsipareigojimų trukmė – 2 metai (2021–2022 m.). Ankstesnio kvietimo teikti paraiškas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ metu (2015–2016 m.) įsipareigojimus pareiškėjai turėjo prisiimti 5–6 metams.

Nauja ir tai, kad valdos dalijimas bus tikrinamas tik antraisiais įsipareigojimų metais. Tyčinis žemės ūkio valdos skaidymas – tai dirbtinis žemės ūkio valdos ploto suskirstymas į dalis, sumažinant ankstesniais metais deklaruotą plotą. Tokiu skaidymu taip pat laikomi nustatyti šios valdos skirstymo į dalis atvejai, kai, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) paprašius, pareiškėjas per nurodytą terminą nepateikia reikalingų žemės valdymo teisėtumo įrodymo dokumentų.

Taip pat išplėstas remiamų pasėlių sąrašas. Parama bus mokama ir už pluoštines kanapes sėklai, apynius, putinų uogynus, rapsukus, sorgus, judras, ožerškius, bolivines balandas.

Paraiškas teikti pagal pakeistas taisykles ekologiškai ūkininkaujantieji gali iki šių metų birželio 7 d.

2021 m. paraiškų priėmimui pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ skirta 51 250 000 Eur.

Susipažinti su KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286, naujausiais pakeitimais galite čia.


Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją

image_print