Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti  Dviejų sandėlių (7.9.), Nevėžio g. 1, Berniūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9.). 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis: Kita.

Būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

MB „Statinio projektas“ , Julius Dūda, el. paštas: [email protected], tel. nr: 8-628-93099,

Justinas Dūda el. paštas: [email protected], tel. nr: 8-628-93099.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Megamas“ ir UAB „Aldeta“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Berniūnų k., Nevėžio g. 1, darbo dienomis 16:00, iš anksto laiką suderinus telefonu 8-628-93099. Panevėžio rajono savivaldybės svetainėje www.panrs.lt 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2022-04-21, el. paštu: [email protected] Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, 2022-04-21 16:00 val., prisijungti bus galima adresu:

https://us05web.zoom.us/j/84713291985?pwd=UjdjS2hGVzZvdi92a21XU0VjcjFnUT09


Architektūros skyriaus informacija

image_print