Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti dviejų sandėliavimo paskirties pastatų statybos ir kitos (ūkio) paskirties pastato paskirties keitimo, Glitėnų k. 7B, Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., projektiniai pasiūlymai.

  1. Statinių statybvietės adresas: Glitėnų k. 7B, Krekenavos sen., Panevėžio r. sav.,
  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
    Naudojimo paskirtis – sandėliavimo.
  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus UAB „Darni architektūra“, projekto vadovė Vilma Adomaitienė, el.p. [email protected], 8 606 06710
  4. Statytojas UAB „APLINKOTVARKOS PROJEKTAI“
  5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis ir valandomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. projektuotojo patalpose Radviliškis, Maironio 53, savivaldybės tinklapyje panrs.lt, Ir elektroninėmis priemonėmis: paskambinus 860606710 ar elektroniniu paštu [email protected].
  6. Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2021 06 01 ir viešo susirinkimo metu (imtinai). Pasiūlymai teikiami raštu adresu: UAB “Darni architektūra”, Maironio g. 53, LT-82129 Radviliškis arba el. p. [email protected].
  7. Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. birželio 1 d. 16:00 val., adresu Radviliškis, Maironio 53. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą Zoom. Viešo susirinkimo tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuoroda https://us02web.zoom.us/j/81621838772?pwd=Q1RFc1JSa0czWVFvcHRmeEtvVjdXQT09

Architektūros skyriaus vedėjas Donatas Malinauskas

image_print