Sostinės vaikų ir jaunimo centras Plungėje organizavo baigiamąją metinę konferenciją „Darnus darželis“, kur vyko praėjusio sezono rezultatų apžvalga ir naujo etapo pristatymas. Šioje programoje dalyvavo ir apdovanojimus gavo 24 Lietuvos ikimokyklinės įstaigos. Po apdovanojimų konferencijos dalyviai apsilankė, auksinį „Darnus darželis“ diplomą gavusiame, Plungės lopšelyje-darželyje „Rūtelė“.

Mūsų įstaiga buvo pakviesta dalyvauti konferencijoje svečių teisėmis ir pristatyti tvarios mąstysenos principus diegiamus Dembavos lopšelyje-darželyje „Smalsutis“. Pranešimą parengė ir skaitė, grįžusios iš Erasmus+ mokymų ir įgijusios naujų žinių apie tvarią mąstyseną , mokytoja metodininkė Ramutė Adomavičė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Baltrušaitienė.

Labai džiaugiamės, galėdami dalintis savo naujomis žiniomis, įgytomis Erasmus+ projekto mokymuose ir dalintis patirtimi ne tik su Panevėžio apskrities ugdymo  įstaigomis, bet ir perteikti savo įgytas žinias Lietuvos pedagogams.


 

image_print