Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaryta darbo grupė išnagrinėjo Lietuvos Respublikos savivaldybių, tradicinių religinių bendrijų, kultūros paveldo objektų savininkų ir valdytojų, Departamento teritorinių skyrių, įvairių institucijų 2023 m. IV ketv. teiktus siūlymus dėl apskaitos dokumentų projektų rengimo 2024 metais. Darbo grupė, vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašu atliko objektų, kuriems 2024 m. siūlyta rengti apskaitos dokumentaciją, atranką, sudarė nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašus ir parengė Departamento Kultūros paveldo tyrimų valdybos bei Departamento teritorinių skyrių 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planus.

Departamento direktoriaus 2023 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. Į-22 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“ patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas (pridedama, priedas Nr. 1), kurį sudaro:

1.1. Statinių ir vietovių, kuriems 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai,

sąrašas;

1.2. Vietų, kurioms 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;

1.3. Objektų (kilnojamųjų kultūros vertybių ir statinių vertingųjų savybių), kuriems 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas.


Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

image_print