Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. Į-323 „Dėl darbo grupės 2022 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų ir kilnojamųjų kultūros vertybių aprašo projektų rengimo planams parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė išnagrinėjo Lietuvos Respublikos savivaldybių, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių, kultūros paveldo objektų savininkų, valdytojų, Departamento teritorinių skyrių, Kultūros paveldo centro ir kitų institucijų siūlymus dėl apskaitos dokumentų projektų rengimo 2022 metais.

Darbo grupė, vadovaudamasi Departamento metinių kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. Į-264 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinių kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6-11 punktų nuostatomis, atliko objektų, kuriems 2022 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija, atranką ir sudarė sąrašus, parengė Planų projektus. Suderinti su Kultūros ministerija Planų projektai teikti tvirtinti Departamento direktoriui.

Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas (toliau – Kultūros paveldo centro planas), kurį sudaro:

  1. Statinių ir vietovių, kuriems 2022 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas;
  2. Vietų, kurioms 2022 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas;
  3. Objektų, siūlomų registruoti Kultūros vertybių registre kaip kilnojamosios kultūros vertybės ir statinių vertingosios savybės, kurioms 2022 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

image_print