Informuojame, kad yra gauta UAB „Tyrens Lietuva“ parengta Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimas informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

Atrankos informacija paskelbta 2024-01-25 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Panevėžio apskritis (2).

Vadovaujantis Tvarkos aprašo1 50 punkto nuostatomis skelbiame žemiau pateiktą informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-01-25;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Karjerai“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Panevėžio rajono Žvalgaičių IIsmėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimas;
  1. PŪV vieta: Žvalgaičių k., Vadoklių sen., Panevėžio raj.;
  2. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1HbrosR6nKxQDeklaU19ztGvcWa-tdVz1/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Panevėžio apskritis (2);
  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Architektūros skyriaus informacija

image_print